DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
TOPlist
 

 

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem služeb - Pension U řeky zastoupeným majiteli, paní Darjou Pavézkovou nebo panem Liborem Pavézkou. Smluvní vztahy jsou v souladu s příslušnými ustanovenými obecně závazných právních předpisů České republiky (zákon č. 526/1992 Sb. aj.).
Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

I. vznik smluvního vztahu - objednání a rezervace.
 1. Na základě telefonické nebo písemné objednávky (i faxem nebo
  e-mailem) majitelé pensionu /dále jen pension/ blokují zájemci o ubytování místo v pensionu po předem dohodnutou dobu, obvykle 5 pracovních dnů.
 2. Do této doby pošle zákazník závaznou objednávku, která obsahuje termín pobytu, počet osob /včetně dětí a datumu jejich narození/, jméno a adresu objednavatele, jeho telefonní číslo a podpis objednavatele.
II. Cena a její úhrada.
 1. Cena za ubytování a služby (polopenze atd.) jsou cenami sjednanými č. 526/1992 Sb. dohodou mezi zákazníkem a pensionem v souladu se zákonem.
 2. Zákazník předem dohodnutým způsobem (poštovní průvodkou, fakturou, převodem na účet, atd.) do 5-ti pracovních dnů zašlete na adresu pensionu zálohu na pobyt ve výši 50-100% z celkové ceny /platbu převodem na účet doložte kopií příkazu faxem/.
 3. Její výše závisí na době s jakým předstihem je pobyt objednáván.
 4. Po zaplacení zálohy potvrdí pension písemně rezervování termínu.
 5. Plná cena pobytu musí být uhrazena nejpozději 30 dní před nástupem (není-li s penzionem písemně dohodnuto jinak).
 6. Není-li cena pobytu uhrazena v termínu je pobyt bez oznámení a náhrady stornován. V takovém případě zákazník hradí stornopoplatky podle odstavce III.
 7. V případě neuhrazení dohodnuté zálohy a doplatku v termínu je pobyt automaticky zrušen bez náhrady.
III. Odstoupení od smlouvy a stornovací poplatky.
 1. Zákazník má právo kdykoli před započtením pobytu a udání důvodu od smlouvy odstoupit, vždy je však potřeba písemného vyrozumění doporučeným dopisem. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto dopisu.
 2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před začátkem pobytu je zákazník povinen uhradit následující stornopoplatky:
  - do 35 dní před nástupem 10%, nejméně však 300 Kč / za osobu
  - do 34 - 22 dní 25%, nejméně však 500 Kč
  - do 21 - 15 dní 50%
  - do 14 - 8 dnů 80%
  - do 7 - 1 den 100%
  Poznámka: Počítají se vždy jednotlivé kalendářní dny a to takto:
                   1. počítaný den je den doručení doporučeného dopisu.
                   Poslední den je den plánovaného začátku pobytu.
 3. Vyžadujeme zaplacení stornopoplatků i v případě závažných rodinných důvodů. Pro tento případ doporučujeme sjednat kvalitní pojištění proti stornopoplatkům a nárokovat náhradu na pojišťovně!
 4. Nepřízeň počasí není důvodem ke stornování pobytu.
 5. V každém případě je zákazník oprávněn stanovit vhodného náhradníka, který přebírá jeho práva a povinnosti. Oznámení se musí poslat písemně a neprodleně.
 6. Storno je odečteno od zaplacené zálohy nebo z celkové ceny.
  Vyúčtováno a vráceno nejpozději do 20 dnů.
IV. Pojištění
 1. Do ceny pobytu není zahrnuto pojištění.
 2. Zákazníkovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR "Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku včetně nákladů souvisejících se zrušením pobytu".
V. Přechodná a závěrečná ustanovení.
 1. Platnost těchto podmínek může být mezi zákazníkem a pensionem individuálně upravena výlučně písemnou formou.
 2. Zákazník stvrzuje svým podpisem na závazné objednávce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.
 3. Majitelé Pensionu U řeky nemají zájem vydělávat na stornopoplatcích, ale naopak mají eminentní zájem na plné spokojenosti svých hostů, jak s ubytováním tak i s nabízenými službami.

Darja PAVÉZKOVÁ, Pension U řeky
793 23 KARLOVICE u Vrbna pod Pradědem (Jeseníky)
Tel.: 554 744 115     Mobil: +420 606 225 081
E.mail: pensionureky@quick.cz , pavezka.libor@seznam.cz

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz